منوی اصلی
 
تاریخ : شنبه 10 مرداد 1394     |     کد : 697

گزارش برنامه معاونت اردویی پایگاه شهید فاتح

بنا به گزارش معاونت اردویی ورزشی پایگاه مقاومت شهید فاتح سازمان قطار شهری تبریز و حومه

بنا به گزارش معاونت اردویی – ورزشی پایگاه مقاومت شهید فاتح سازمان قطار شهری تبریز و حومه
پس از اتمام ماه مبارک رمضان ، ماه ضیافت و پر برکت و غفران الهی و ماه تکذیب نفس و رهایی از بندهای شیاطین ، پایگاه مقاومت شهید فاتح طی برنامه ریزی های از قبل تعیین شده اقدام به اجرای برنامه های مسابقه ای با موضوع احکام نموداری ، تبریز گردی و کوه پیمایی نمود. 
براین اساس هفته گذشته پس ازاتمام ساعت کاری گروهی از بسیجیان فعال و عضوء حلقه های صالحین با هماهنگی های لازم از ارگان های ذیربط از مناطق تاریخی شهر تبریز دیدن کرده و دو روز پس از آن مورخه 08/05/94 قبل از شروع ساعات کاری عده ای ازهمین بسیجیان پایگاه به کوه پیمایی پرداختند که پس از صعود به کوه عون بن علی و صرف صبحانه به روحیه ای مضاعف به محل کار خود بازگشتند
بنا به گزارش معاونت اردویی – ورزشی پایگاه مقاومت شهید فاتح سازمان قطار شهری تبریز و حومه
پس از اتمام ماه مبارک رمضان ، ماه ضیافت و پر برکت و غفران الهی و ماه تکذیب نفس و رهایی از بندهای شیاطین ، پایگاه مقاومت شهید فاتح طی برنامه ریزی های از قبل تعیین شده اقدام به اجرای برنامه های مسابقه ای با موضوع احکام نموداری ، تبریز گردی و کوه پیمایی نمود. 
براین اساس هفته گذشته پس ازاتمام ساعت کاری گروهی از بسیجیان فعال و عضوء حلقه های صالحین با هماهنگی های لازم از ارگان های ذیربط از مناطق تاریخی شهر تبریز دیدن کرده و دو روز پس از آن مورخه 08/05/94 قبل از شروع ساعات کاری عده ای ازهمین بسیجیان پایگاه به کوه پیمایی پرداختند که پس از صعود به کوه عون بن علی و صرف صبحانه به روحیه ای مضاعف به محل کار خود بازگشتند

بنا به گزارش معاونت اردویی ورزشی پایگاه مقاومت شهید فاتح سازمان قطار شهری تبریز و حومه

پس از اتمام ماه مبارک رمضان ، ماه ضیافت و پر برکت و غفران الهی و ماه تکذیب نفس و رهایی از بندهای شیاطین ، پایگاه مقاومت شهید فاتح طی برنامه ریزی های از قبل تعیین شده اقدام به اجرای برنامه های مسابقه ای با موضوع احکام نموداری ، تبریز گردی و کوه پیمایی نمود.

براین اساس هفته گذشته پس ازاتمام ساعت کاری گروهی از بسیجیان فعال و عضوء حلقه های صالحین با هماهنگی های لازم از ارگان های ذیربط از مناطق تاریخی شهر تبریز دیدن کرده و دو روز پس از آن مورخه 08/05/94 قبل از شروع ساعات کاری عده ای ازهمین بسیجیان پایگاه به کوه پیمایی پرداختند که پس از صعود به کوه عون بن علی و صرف صبحانه به روحیه ای مضاعف به محل کار خود بازگشتند