سه شنبه 27 ارديبهشت 1401
Info-bus.tabriz.ir
آدرس سازمان:تبریز-منظریه-خیابان جنت-بیست متری سوم جنب پارک منظریه
04134769595 همه روزه در خدمت شماییم.
تاریخ : سه شنبه 21 ارديبهشت 1400
کد 6947

به منظور افزایش تعاملات و پیشبرد امور پایگاه مقاومت ثامن الائمه صورت پذیرفت:

برگزاری جلسه هم اندیشی شورای پایگاه مقاومت منطقه 8

در جلسه ای که با حضور اعضا شورای بسیج منطقه8 و فرمانده جدید پایگاه مقاومت ثامن الائمه برگزار شد، ماموریت های حوزه های مختلف بسیج پایگاه منطقه در مناسبتهای دینی و سیاسی پیش رو تبیین شد.
در این جلسه یوسف آبش فرمانده جدید پایگاه مقاومت منطقه هشت، با تشریح مزایای حضور مثبت بسیجیان در عرصه های مختلف ، طی سخنانی ورود بسیجیان را به حوزه فعالیت های دینی-فرهنگی منطقه خواستار شده و بر اقدامات تاثیر گذار و مفید از سوی بسیج منطقه هشت تاکید کرد.    وی در رابطه با وظایف و ماموریت های حوزه های مختلف پایگاه و  نظارت پیگیری امورات مرتبط سخنانی ایراد نمودآبش در ادامه مشارکت جانانه اعضای بسیج منطقه را در راستای اجرای بهینه وظایف پایگاه و مراسمات مختلف را خواستار شد.

 پایگاه مقاومت ثامن الائمه شهرداری فرهنگی تاریخی منطقه 8