منوی اصلی
 
تاریخ : شنبه 14 تير 1399     |     کد : 6701

در ادامه بازدیدهای ادواری از پایگاههای مناطق و سازمانهای شهرداری تبریز صورت پذیرفت؛

اینبار پایگاه شهید یگانه غفاری و بررسی برنامه های اجرایی

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج شهرداری تبریز و در راستای بازدیدهای ادواری از عملکرد پایگاههای مقاومت شهرداری تبریز، صبح روز چهار شنبه فرمانده سازمان با هیآت همراه ضمن دیدار با مدیر عامل سازمان کشتارگاه تبریز ، در جریان اهم فعالیتهای پایگاه مقاومت شهید یگانه قرار گرفتند.
PDF چاپ چاپ