منوی اصلی
 
تاریخ : پنجشنبه 22 اسفند 1398     |     کد : 6608

معرفی سرپرست جدید فن آوری و ارتباطات سازمان بسیج شهرداری تبریز

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج شهرداری تبریز امیر عبدالهی بعنوان سرپرست جدید فن آوری و ارتباطات سازمان بسیج شهرداری تبریز معرفی شد.