منوی اصلی
 
تاریخ : دوشنبه 28 بهمن 1398     |     کد : 6588

برگزاری آخرین دوره از کارگاههای آموزشی الزامات اقتصادی مقاومتی

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج شهرداری تبریز، آخرین دور از کارگاههای آموزشی برای کارشناسان حوزه شهرداری در محل امفی تاتر سازمان قطار شهری برگزار شد.
با پایان آخرین کارگاه آموزشی و پاسخگویی شرکت کنندگان به سوالات طرح شده، بزودی گواهینامه شرکت در دوره ارائه خواهد شد.PDF چاپ چاپ