منوی اصلی
 
تاریخ : پنجشنبه 31 مرداد 1398     |     کد : 5865

نشست بصیرت افزایی حوزه یک شهیدصدوقی برگزارشد

به گزارش روابط عمومی حوزه یک،نشست بصیرت افزایی بسیجیان پایگاه های تابعه حوزه یک درارتفاعات عون بن علی و درجوار یادمان شهدای گمنام برگزارشد.دراین مراسم که باحضورتنی چندازاعضای شورای فرماندهی سازمان بسیج شهرداری واعضای شورای فرماندهی حوزه شهیدصدوقی برگزارشد،دکترپورخردمندازاساتیدبسیجی وبرجسته دانشگاه به ایرادسخنرانی وتبیین چندبندازبیانیه گام دوم انقلاب اسلامی پرداخت.این نشست بامداحی مداح اهلبیت عصمت وطهارت(ع)برادرعبداله نژاد پایان یافت.معاونت فرهنگی اجتماعی وفناوری اطلاعات وارتباطات حوزه یک شهیدصدوقی سازمان بسیج شهرداری سپاه عاشورا


بسیج حوزه یک - شهید صدوقی