منوی اصلی
 
تاریخ : چهارشنبه 30 مرداد 1398     |     کد : 5848

گزارش تصويري

آماده سازي ايستگاه ها

آماده سازي ايستگاه هاي سازمان براي جشن غدير

به نقل ازفرمانده پايگاه شهداي آتش نشاني ،آماده سازي ايستگاه هاي سازمان آتش نشاني به مناسبت جشن بزرگ غدير توسط بسيجيان پايگاه شهداي آتش نشاني.


پایگاه مقاومت شهدای آتش نشانی -سازمان آتش نشانی