منوی اصلی
 
تاریخ : چهارشنبه 30 مرداد 1398     |     کد : 5847

گزارش تصويري

حضور تيم پايگاه شهداي آتش نشاني

حضور تيم گل کوچک پايگاه شهداي آتش نشاني

به نقل  از فرمانده پايگاه شهداي آتش نشاني ،تيم گل کوچک(3نفره)پايگاه شهداي آتش نشاني دراولين دوره مسابقات گل کوچک بانام شهداي بسيج که توسط حوزه دوشهيد يداله علمي برگزار مي گردد باتمام قواحاضراست.


پایگاه مقاومت شهدای آتش نشانی -سازمان آتش نشانی