منوی اصلی
 
تاریخ : چهارشنبه 23 مرداد 1398     |     کد : 5812

اجرای طرح پایش سلامت کارکنان شهرداری منطقه 9 تبریز

در راستای پایش وضعیت سلامتی کارکنان شهرداری منطقه 9 تبریز ، طرح تست سلامت با مشارکت واحد بهداشت و پایگاه مقاومت قمر منیر بنی هاشم (ع) این شهرداری اجرا شد.


 
در راستای پایش وضعیت سلامت کارکنان شهرداری منطقه 9 تبریز در چهارچوب شناسایی، پی گیری و درمان به موقع بیماریها، طرح تست سلامت با مشارکت واحد بهداشت و پایگاه مقاومت قمر بنی هاشم (ع) این شهرداری اجرا شد

 گفتنی است به منظور تشکیل پرونده سلامت کارکنان شهرداری منطقه 9 تبریز، در ابتدا آزمایشات ادواری مربوطه با خونگیری از کارکنان آغاز شده که پس از مشخص شدن نتایج  و بررسی توسط پزشک متخصص، سایر مراحل تشکیل پرونده سلامت اجرا خو.اهد شد.