منوی اصلی
 
تاریخ : سه شنبه 22 مرداد 1398     |     کد : 5806

جام شهدای بسیج

بازدید فرمانده محترم حوزه 3 شهید جوادی حسینی از روند برگزاری مسابقات

حاج آقا باحجب فرماندهی محترم حوزه 3 شهید جوادی حسینی از روند برگزاری مسابقات اولین دوره المپیاد کارکنان شهرداری (جام شهدای بسیج) بازدید نمودند

حاج آقا باحجب فرماندهی محترم حوزه 3 شهید جوادی حسینی از روند برگزاری مسابقات اولین دوره المپیاد کارکنان شهرداری (جام شهدای بسیج) بازدید نمودند.
در این بازدید اعضای محترم شورای حوزه نیز حضور داشتند.
 


پایگاه مقاومت شهید توانا -سازمان ورزش