منوی اصلی
 
تاریخ : سه شنبه 22 مرداد 1398     |     کد : 5806

جام شهدای بسیج

بازدید فرمانده محترم حوزه 3 شهید جوادی حسینی از روند برگزاری مسابقات

حاج آقا باحجب فرماندهی محترم حوزه 3 شهید جوادی حسینی از روند برگزاری مسابقات اولین دوره المپیاد کارکنان شهرداری (جام شهدای بسیج) بازدید نمودند

حاج آقا باحجب فرماندهی محترم حوزه 3 شهید جوادی حسینی از روند برگزاری مسابقات اولین دوره المپیاد کارکنان شهرداری (جام شهدای بسیج) بازدید نمودند.
در این بازدید اعضای محترم شورای حوزه نیز حضور داشتند.