منوی اصلی
 
تاریخ : يکشنبه 6 مرداد 1398     |     کد : 5737

جلسه معاونین فرهنگی حوزه های تابعه سازمان بسیج شهرداری برگزارشد

جلسه معاونین فرهنگی اجتماعی حوزه های تابعه سازمان بسیج شهرداری تبریز باحضور معاون محترم فرهنگی سازمان برادرپیرمرد به میزبانی حوزه سه شهید یداله علمی درمحل دفترفرماندهی حوزه سه برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان،جلسه باحضور معاونت های فرهنگی اجتماعی واردویی حوزه های تابعه درمحل حوزه سه برگزارشد،دراین جلسه به نحوه اجرای صحیح ودقیق برنامه های ابلاغی سال جاری براساس منویات رهبری انقلاب حضرت
امام خامنه ای تاکیدشد.