منوی اصلی
 
تاریخ : پنجشنبه 3 مرداد 1398     |     کد : 5719

دیدارفرماندهی سازمان بسیج شهرداری بامدیرعامل سازمان آرامستانها

دیدارصمیمی فرماندهی سازمان بسیج شهرداری به همراه شورای فرماندهی حوزه یک شهیدصدوقی بامدیرعامل سازمان آرامستانهاومدیران سازمان

به گزارش روابط عمومی حوزه یک شهیدصدوقی،فرمانده محترم سازمان بسیج شهرداری تبریزبه همراه تنی چندازاعضای شورای فرماندهی سازمان وحوزه یک درمحل سازمان آرامستانهاوگلزارشهدای شهرداری حضوریافته وبامدیرعامل ومدیران سازمان دیدارکردند.حاج رحیم ملاحسینی دراین دیدارکه درفضای معنوی گلزارشهدابرگزارشدبرافزایش روحیه بسیجی بین کارکنان سازمان تاکیدکرد.درادامه این دیدارفلاحی مدیرعامل وشرقی فرمانده پایگاه امام حسن عسکری(ع)گزارشی ازعملکردپایگاه به معاونت های بازرسی،نیروی انسانی،فرهنگی اجتماعی وفاوای سازمان بسیج وحوزه یک ارائه کردند.