منوی اصلی
 
تاریخ : شنبه 29 تير 1398     |     کد : 5687

جلسه شجره طیبه صالحین

توکل به خدا نشانه ایمان واقعی است

تولید اندیشه های اسلامی در ابعاد معرفتی، تربیتی، بصیرتی به همت مسئولین تربیتی و سرحلقه های صالحین حوزه 2 شهید یداله علمی در جلسه معنوی تشکیل تا راهبردهای این حوزه در مبانی اصول و روشهای تربیتی اسلامی مورد بحث و گفتگو قرار گیرد.نوشته شده    تعداد بازدید  31
ویرایش شده