منوی اصلی
 
تاریخ : چهارشنبه 22 خرداد 1398     |     کد : 5537

جلسه ماهانه اعضای شورای پایگاه امام هادی (ع) سازمان پارکها

جلسه ماهانه اعضای شورای پایگاه امام هادی (ع) سازمان پارکها، روز چهارشنبه مورخه 22/03/98 در محل پایگاه تشکیل گردید.

جلسه ماهانه اعضای شورای پایگاه امام هادی (ع) سازمان پارکها، روز چهارشنبه مورخه 22/03/98 در محل پایگاه تشکیل گردید.
بررسی عملکرد سه ماهه اول و تبیین عملکرد سه ماهه دوم و مشکلات موجود،  موضوع این جلسه بود.
 طی جلسه مورخه 22/03/98 که رأس ساعت 8.30 صبح در محل پایگاه امام هادی (ع) سازمان پارکاه و فضای سبز ، با حضور اعضای محترم شورای پایگاه تشکیل گردید،  موضوع های مختلفی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و با توضیحات اعضای شورا در مورد مشکلات و کاستی های موجود در عملکرد سه ماهه اول ، پیشنهاداتی برای رفع آن و بهبود عملکرد در سه ماهه دوم ارائه گردید. همچنین در این جلسه آقای حسین زاده معاون محترم بازرسی پایگاه  تاکیداتی در مورد جدیت و دقت  در عملکرد صحیح برای اعضای شورا داشتند که مورد استقبال قرار گرفت. در ادامه جلسه جذب اعضای جدید، فعالیت های فرهنگی ، حضور در نماز جماعت و جمعه ،  فعالیت های ورزشی و حضور بانوان در فعالیت های بسیج مورد تأکید قرار گرفت تا برنامه ریزی لازم در این موارد انجام گیرد.
 


پایگاه مقاومت امام هادی(ع) سازمان پارکها و فضای سبز