منوی اصلی
 
تاریخ : شنبه 11 خرداد 1398     |     کد : 5489

جلسه شورای پایگاه - 11 خرداد 98

سومین جلسه شورای پایگاه در سال 98

 
دومین جلسه شورای پایگاه در سال 98 با حضور اعضاء شورای پایگاه تشکیل و درخصوص جلسات قرآنی و نیز برگزاری اردوها بحث و تبادل نظر گردید.