منوی اصلی
 
تاریخ : چهارشنبه 1 خرداد 1398     |     کد : 5409

گزارش تصويري تصويري از انتخاب شدن پايگاه شهداي آتش نشاني به عنوان پايگاه اسوه ونمونه

انتخاب شدن پايگاه شهداي آتش نشاني به عنوان پايگاه اسوه ونمونه

انتخاب شدن پايگاه شهداي آتش نشاني براي دومين سال متوالي به عنوان پاگاه اسوه ونمونه

به نقل از فرمانده پايگاه شهداي آتش نشاني، در جلسه فرماندهان پايگاه هاي تابعه حوزه دو مقاومت شهيد يداله يداله علمي، پايگاه شهداي آتش نشاني براي دومين سال متوالي بر اساس ارزيابي انجام شده ونظارت ستادي مبتني بر فرآيند اشراف كلي معاونت بازرسي وتعالي فرماندهان حوزه دو شهيد يداله علمي سازمان بسيج شهرداري سپاه عاشورا به عنوان پايگاه اسوه ونمونه انتخاب شد.


پایگاه مقاومت شهدای آتش نشانی -سازمان آتش نشانی