منوی اصلی
 
تاریخ : سه شنبه 30 بهمن 1397     |     کد : 5181

جلسه شورای پایگاه - 30 بهمن

جلسه 11

یازدهمین جلسه شورای پایگاه شهید فاتح قطار شهری در محل اتاق بسیج با حضور اعضای شورا برگزار گردید.


 


پایگاه مقاومت شهیدخلیل فاتح سازمان قطار شهری