منوی اصلی
 
تاریخ : سه شنبه 23 بهمن 1397     |     کد : 5059

گزارش تصویری

گزارش تصوصیری از حضور بسیجیان پایگاه مقاومت شهدای گمنام سازمان تاکسیرانی تبریز

  
 

 
 


پایگاه مقاومت شهدای گمنام سازمان تاکسیرانی