منوی اصلی
 
تاریخ : پنجشنبه 6 دي 1397     |     کد : 4797

نشست روشنگری و بصیرت افزایی

با سخنرانی آقای دکتر علی قادری

نشست روشنگری و بصیرت افزایی با سخنرانی آقای دکتر علی قادری ، توسط پایگاه مقاومت بسیج شهید خلیل فاتح قطار شهری تبریز در روز پنج شنبه مورخ 6/10/1397 برگزار شد.
 
 


پایگاه مقاومت شهیدخلیل فاتح سازمان قطار شهری