منوی اصلی
 
تاریخ : سه شنبه 27 آذر 1397     |     کد : 4683

حضور هیئت بازرسی بسیج حوزه یک شهید صدوقی شهرداری تبریز

در پایگاه شهید قلینژاد سازمان پایانه های مسافربری تبریز

حضور هیئت بازرسی بسیج حوزه یک شهید صدوقی شهرداری تبریز در پایگاه شهید قلینژاد سازمان پایانه های مسافربری تبریز در محضر مدیر عامل سازمان ، آقای دکتر عادلی سعدآباد 


پایگاه پایانه مسافربری