منوی اصلی
 
تاریخ : چهارشنبه 21 آذر 1397     |     کد : 4661

نظارت ستادی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز از پایگاه شهید فیضی سازمان زیباسازی

نظارت ستادی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز از پایگاه شهید فیضی سازمان زیباسازی در محل پایگاه شهید فیضی با حضور شورای حوزه و شورای پایگاه انجام شد

نظارت ستادی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز از پایگاه شهید فیضی سازمان زیباسازی در محل پایگاه شهید فیضی با حضور شورای حوزه و شورای پایگاه انجام شد


پایگاه مقاومت شهید فیضی -سازمان زیبا سازی