منوی اصلی
 
تاریخ : سه شنبه 20 آذر 1397     |     کد : 4657

جلسه روشنگری سیاسی توسط هادی سیاسی سپاه عاشورا سرهنگ حاج احمد قبایی در پایگاه شهید فیضی سازمان زیباسازی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز

جلسه روشنگری سیاسی توسط هادی سیاسی سپاه عاشورا سرهنگ حاج احمد قبایی در پایگاه شهید فیضی سازمان زیباسازی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز

جلسه روشنگری سیاسی توسط هادی سیاسی سپاه عاشورا سرهنگ حاج احمد قبایی در پایگاه شهید فیضی سازمان زیباسازی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز برگزار گردید که در این جلسه هادی سیاسی محترم به روشنگری مسایل سیاسی صدر اسلام و مسایل روز جهانی پرداخت


پایگاه مقاومت شهید فیضی -سازمان زیبا سازی