منوی اصلی
 
تاریخ : شنبه 10 آذر 1397     |     کد : 4609

دیدار فرماندهان پایگاهها و بسیجیان سردرود با امام جمعه شهر سردرود

دیدار فرماندهان پایگاهها و بسیجیان سردرود با امام جمعه شهر سردرود

دیدار فرماندهان پایگاهها و بسیجیان سردرود با امام جمعه شهر سردرود

دیدار فرماندهان پایگاهها و بسیجیان سردرود با امام جمعه شهر سردرود


پایگاه شهیدان ندیم شهرداری سردرود پایگاه شهیدان ندیم شهرداری سردرود