منوی اصلی
 
تاریخ : جمعه 9 آذر 1397     |     کد : 4607

حضور شهردار و فرمانده ، جانشین و شورای پایگاه شهیدان ندیم شهرداری سردرود در مراسم عطر افشانی غبارروبی مزار شهدا وادی رحمت تبریز در حضور فرمانده لشکر عاشورا و...

حضور شهردار و فرمانده ، جانشین و شورای پایگاه شهیدان ندیم شهرداری سردرود در مراسم عطر افشانی غبارروبی مزار شهدا وادی رحمت تبریز در حضور فرمانده لشکر عاشورا و...

حضور شهردار و فرمانده ، جانشین و شورای پایگاه شهیدان ندیم شهرداری سردرود در مراسم عطر افشانی غبارروبی مزار شهدا وادی رحمت تبریز در حضور فرمانده لشکر عاشورا و...

حضور شهردار و فرمانده ، جانشین و شورای پایگاه شهیدان ندیم شهرداری سردرود در مراسم عطر افشانی غبارروبی مزار شهدا وادی رحمت تبریز در حضور فرمانده لشکر عاشورا و...


پایگاه شهیدان ندیم شهرداری سردرود پایگاه شهیدان ندیم شهرداری سردرود