منوی اصلی
 
تاریخ : سه شنبه 6 آذر 1397     |     کد : 4585

حضور اعضای پایگاه شهید فیضی حوزه یک همایش عظیم بسیجیان در مصلی اعظم امام خمینی(ره) تبریز

به مناسبت هفته بسیج 1397

حضور پرشور اعضای شورا و بسیجیان پایگاه شهید فیضید حوزه یک شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری در همایش عظیم بسیجیان که در مصلی اعظم امام خمینی(ره) تبریز به مناسبت هفته بسیج برگزار گردید.


پایگاه مقاومت شهید فیضی -سازمان زیبا سازی