منوی اصلی
 
تاریخ : چهارشنبه 30 آبان 1397     |     کد : 4527

هفته بسیج گرامی باد .

بسیج لشکر مخلص خداست .

پایگاه مقاومت شهید باکری

بسیج تندیس پایداری و رمز جاوید مبارزه و مخاصمه با بیدادگران است و نام طوفانی آن , حجم پوشالی سكوت و سازش را به فریادی عصیانگر علیه زورمداران تاریخ مبدل كرد.
هفته بسیج بر تمامی بسیجیان مبارک باد . (روابط عمومی پایگاه مقاومت شهید باکری )


پایگاه مقاومت شهید باکری -مرکز آموزش علمی و کاربردی