منوی اصلی
 
تاریخ : دوشنبه 14 آبان 1397     |     کد : 4485

پایگاه مقاومت ثامن الائمه شهرداری منطقه هشت

ایستگاه صلواتی

تصاویری از ایستگاه صلواتی شهرداری منطقه هشت در روز سیزده آبان

 
تصاویری از ایستگاه صلواتی شهرداری منطقه هشت در روز سیزده آبانپایگاه مقاومت ثامن الائمه شهرداری منطقه هشت 


پایگاه مقاومت ثامن الائمه(ع) -شهرداری منطقه هشت