منوی اصلی
 
تاریخ : يکشنبه 13 آبان 1397     |     کد : 4459

حضور شهردار و فرمانده پایگاه و اعضای پایگاه شهیدان ندیم در راهپیمایی 13 آبان سردرود

حضور شهردار و فرمانده پایگاه و اعضای پایگاه شهیدان ندیم در راهپیمایی 13 آبان سردرود

حضور شهردار و فرمانده پایگاه و اعضای پایگاه شهیدان ندیم در راهپیمایی 13 آبان سردرود

حضور شهردار و فرمانده پایگاه و اعضای پایگاه شهیدان ندیم در راهپیمایی 13 آبان سردرود


پایگاه شهیدان ندیم شهرداری سردرود پایگاه شهیدان ندیم شهرداری سردرود