منوی اصلی
 
تاریخ : چهارشنبه 11 مهر 1397     |     کد : 4321

رجعت پیکر مطهر شهید والامقام

سلطانعلی عبدالهی نیک آبادی

حوزه یک شهید صدوقی

رجعت پیکر مطهر شهید والامقام سلطانعلی عبدالهی نیک آبادی: مراسم استقبال روز جمعه مورخه 97/07/13 راس ساعت 10 صبح از فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز سالن حجاج انجام خواهد یافت.


بسیج حوزه یک - شهید صدوقی