منوی اصلی
 
تاریخ : پنجشنبه 1 شهريور 1397     |     کد : 4124

توسط سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز ؛

کارگاه آموزشی مدیریت اصولی پسماندها در اردوگاه الغدیر برگزار شد

کارگاه آموزشی مدیریت اصولی پسماندها توسط سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز در اردوگاه الغدیر برگزار شد.

 کارگاه آموزشی با عنوان نحوه مدیریت اصولی پسماندها در اردوی خانوادگی پایوران آمادگاه شهید مدنی در اردوگاه الغدیر برگزار شد .

اصغری مدیر عامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز با بیان اینکه تعامل خوبی در زمینه همکاری و برگزاری چنین کارگاه های آموزشی با مجموعه سپاه عاشورا استان بوجود آمده است ، گفت : با برگزاری چنین کارگاه های آموزشی سعی بر این است با توجه به ایام خاص پیش رو ، نظیر ماه محرم ، با ارائه آموزش های لازم برای شهروندان بتوانیم در خصوص کاهش تولید پسماند و کاهش استفاده از ظروف یکبار مصرف نیز اقدام موثری انجام دهیم .

شایان ذکر است بر اساس توافق های بعمل آمده بین مجموعه سپاه عاشورا و سازمان مدیریت پسماند ، طبق برنامه زمان بندی مشخص مطالب آموزشی طی کارگاه های تخصصی متعدد برای سایر مجموعه ها نیز برگزار خواهد شد.