منوی اصلی
 
تاریخ : پنجشنبه 23 فروردين 1397     |     کد : 3758

فرزند شهید مدافع حرم در برابر هم رزمان پدر

تصویر فرزند شهید مدافع حرم اکبر زوار جنتی در برابر همرزمان پدرش

شهید زوار جنتی یکی از شهدای حمله صهیونیستها به فرودگاه T4 سوریه است.