منوی اصلی
 
تاریخ : سه شنبه 24 بهمن 1396     |     کد : 3636

پایگاه انصارالحسین(ع) سازمان میادین در جمع سه پایگاه اسوه و نمونه حوزه دو

به گزارش روابط عمومی پایگاه انصارالحسین(ع) سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری به نقل از معاونت بازرسی و تعالی فرماندهان حوزه 2 شهید یداله علمی، سه پایگاه اسوه و نمونه درسال 96 به عنوان فعال ترین پایگاه این حوزه انتخاب و معرفی شد.


به گزارش روابط عمومی پایگاه انصارالحسین(ع) سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری  به نقل از معاونت بازرسی و تعالی فرماندهان حوزه 2 شهید یداله علمی، سه پایگاه اسوه و نمونه درسال 96 به عنوان فعال ترین پایگاه این حوزه انتخاب و معرفی شد.

شاهی معاونت بازرسی و تعالی فرماندهان حوزه عملکرد پایگاه بسیج مناطق و سازمانهای شهرداری کلانشهر تبریز را در عرصه های مختلف مثبت ارزیابی کرد و گفت: این پایگاهها در زمینه های مختلف فعالیت های مناسب و تاثیر گذاری داشته اند.
پایگاه شهدای آتش نشانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کلانشهر تبریز ، پایگاه انصارالحسین سازمان میادین و پایگاه امام علی(ع) شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز بعنوان سه پایگاه اسوه معرفی شدند.