منوی اصلی
 
تاریخ : شنبه 16 دي 1396     |     کد : 3424

حضور اعضای پایگاه بسیج امام جواد سازمان ترافیک شهرداری تبریز در مراسم نماز جمعه این هفته وراهپیمایی محکومیت فتنه عربی آمریکایی اخیر

حضور اعضای پایگاه بسیج امام جواد سازمان ترافیک شهرداری تبریز در مراسم نماز جمعه این هفته وراهپیمایی محکومیت فتنه عربی آمریکایی اخیرپایگاه مقاومت امام جواد(ع) -سازمان ترافیک و حمل و نقل