منوی اصلی
 
 پایگاه سازمان زیباسازی
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

نظارت ستادی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز از پایگاه شهید فیضی سازمان زیباسازی

نظارت ستادی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز از پایگاه شهید فیضی سازمان زیباسازی در محل پایگاه شهید فیضی با حضور شورای حوزه و شورای پایگاه انجام شد

نظارت ستادی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز از پایگاه شهید فیضی سازمان زیباسازی در محل پایگاه شهید فیضی با حضور شورای حوزه و شورای پایگاه انجام شد نظارت ستادی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز از پایگاه شهید فیضی سازمان زیباسازی در محل پایگاه شهید فیضی با حضور شورای حوزه و شورای پایگاه انجام شد
چهارشنبه 21 آذر 1397

جلسه ماهانه شورای امر به معروف پایگاه شهید فیضی زیباسازی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز با حضور حاج آقا آسمانی مسول امر به معروف و نهی از منکر سازمان بسیج شهرداری تبریز

جلسه ماهانه شورای امر به معروف پایگاه شهید فیضی زیباسازی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز با حضور حاج آقا آسمانی مسول امر به معروف و نهی از منکر سازمان بسیج شهرداری تبریز

جلسه ماهانه شورای امر به معروف پایگاه شهید فیضی زیباسازی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز با حضور حاج آقا آسمانی مسول امر به معروف و نهی از منکر سازمان بسیج شهرداری تبریز جلسه ماهانه شورای امر به معروف پایگاه شهید فیضی زیباسازی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز با حضور حاج آقا آسمانی مسول امر به معروف و نهی از منکر سازمان بسیج شهرداری تبریز در محل پایگاه شهید فیضی زیباسازی برگزار گردید
چهارشنبه 21 آذر 1397

جلسه روشنگری سیاسی توسط هادی سیاسی سپاه عاشورا سرهنگ حاج احمد قبایی در پایگاه شهید فیضی سازمان زیباسازی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز

جلسه روشنگری سیاسی توسط هادی سیاسی سپاه عاشورا سرهنگ حاج احمد قبایی در پایگاه شهید فیضی سازمان زیباسازی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز

جلسه روشنگری سیاسی توسط هادی سیاسی سپاه عاشورا سرهنگ حاج احمد قبایی در پایگاه شهید فیضی سازمان زیباسازی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج  شهرداری تبریز جلسه روشنگری سیاسی توسط هادی سیاسی سپاه عاشورا سرهنگ حاج احمد قبایی در پایگاه شهید فیضی سازمان زیباسازی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز برگزار گردید که در این جلسه هادی سیاسی محترم به روشنگری مسایل سیاسی صدر اسلام و مسایل روز جهانی پرداخت
سه شنبه 20 آذر 1397

برگزاری مسابقات تیراندازی پایگاه شهید فیضی

به مناسبت هفته بسیج

به مناسبت هفته بسیج مسابقات تیراندازی به مناسبت بزرگداشت هفته بسیج به میزبانی پایگاه شهید فیضی سازمان زیباسازی برگزار گردید.
سه شنبه 6 آذر 1397

حضور اعضای پایگاه شهید فیضی حوزه یک همایش عظیم بسیجیان در مصلی اعظم امام خمینی(ره) تبریز

به مناسبت هفته بسیج 1397

به مناسبت هفته بسیج 1397 حضور پرشور اعضای شورا و بسیجیان پایگاه شهید فیضید حوزه یک شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری در همایش عظیم بسیجیان که در مصلی اعظم امام خمینی(ره) تبریز به مناسبت هفته بسیج برگزار گردید.
سه شنبه 6 آذر 1397

برگزاری مسابقه تیراندازی خواهران پایگاه شهید فیضی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج

برگزاری مسابقه تیراندازی خواهران در سطح بسیجیان شهرداری تبریز توسط پایگاه شهید فیضی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج انجام گردید

برگزاری مسابقه تیراندازی خواهران در سطح بسیجیان شهرداری تبریز توسط پایگاه شهید فیضی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز به مناسبت گرامی داشت  هفته بسیج انجام گردید برگزاری مسابقه تیراندازی خواهران در سطح بسیجیان شهرداری تبریز توسط پایگاه شهید فیضی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج انجام گردید
شنبه 3 آذر 1397

شرکت پایگاه شهید فیضی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز در غبار رویی گلزار شهدا به مناسبت هفته بسیج

شرکت پایگاه شهید فیضی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز در غبار رویی گلزار شهدا به مناسبت هفته بسیج

شرکت پایگاه شهید فیضی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز در غبار رویی گلزار شهدا به مناسبت هفته بسیج شرکت پایگاه شهید فیضی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز در غبار رویی گلزار شهدا به مناسبت هفته بسیج
شنبه 3 آذر 1397

فضا سازی محیطی پایگاه مقاومت شهید فیضی حوزه یک شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز با نصب بنر به متراژ 120 در سطح شهر به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج

فضا سازی محیطی پایگاه مقاومت شهید فیضی حوزه یک شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز با نصب بنر به متراژ 120 در سطح شهر به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج

فضا سازی محیطی پایگاه مقاومت شهید فیضی حوزه یک شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز با نصب بنر به متراژ 120 در سطح شهر به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج فضا سازی محیطی پایگاه مقاومت شهید فیضی حوزه یک شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز با نصب بنر به متراژ 120 در سطح شهر به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج انجام شد
چهارشنبه 30 آبان 1397

حضور مسول و بازرسی پایگاه شهید فیضی سازمان زیباسازی حوزه شهید صدوقی سازمان شهرداری تبریز در مراسم بزرگداشت سالگرد شهدای جبهه مقاومت اسلامی مدافعین حرم آل الله در مسجد دانشگاه تبریز

حضور مسول و بازرسی پایگاه شهید فیضی سازمان زیباسازی حوزه شهید صدوقی سازمان شهرداری تبریز در مراسم بزرگداشت سالگرد شهدای جبهه مقاومت اسلامی مدافعین حرم آل الله در مسجد دانشگاه تبریز

حضور مسول و بازرسی پایگاه شهید فیضی سازمان زیباسازی حوزه شهید صدوقی سازمان شهرداری تبریز در مراسم بزرگداشت سالگرد شهدای جبهه مقاومت اسلامی مدافعین حرم آل الله در مسجد دانشگاه تبریز حضور مسول و بازرسی پایگاه شهید فیضی سازمان زیباسازی حوزه شهید صدوقی سازمان شهرداری تبریز در مراسم بزرگداشت سالگرد شهدای جبهه مقاومت اسلامی مدافعین حرم آل الله در مسجد دانشگاه تبریز
شنبه 26 آبان 1397

مدیرعامل و پایگاه مقاومت بسیج شهید فیضی سازمان زیبا سازی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز با خانواده شهیدحسن زاده

مدیرعامل و پایگاه مقاومت بسیج شهید فیضی سازمان زیبا سازی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز با خانواده شهیدحسن زاده دیدار کردند.

 مدیرعامل و پایگاه مقاومت بسیج شهید فیضی سازمان زیبا سازی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز با خانواده شهیدحسن زاده دیدار کردند. مدیرعامل و پایگاه مقاومت بسیج شهید فیضی سازمان زیبا سازی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز با خانواده شهیدحسن زاده دیدار کردند.
سه شنبه 22 آبان 1397