چهارشنبه 26 مرداد 1401
Info-bus.tabriz.ir
آدرس سازمان:تبریز-منظریه-خیابان جنت-بیست متری سوم جنب پارک منظریه
04134769595 همه روزه در خدمت شماییم.

همایش ملی جلوه های جهادی شهیدان آقا مهدی باکری وحاج قاسم سلیمانی در مدیریت شهری