شهرداری منطقه 1
دوشنبه بیست و هشتم مهر 1399
تعداد بازدید: 0
پنجشنبه بیست و ششم تير 1399
تعداد بازدید: 11
يکشنبه بیست و دوم تير 1399
تعداد بازدید: 13
يکشنبه هشتم تير 1399
تعداد بازدید: 13
توسط پایگاه مقاومت منطقه یک شهرداری تبریز انجام پذیرفت:

توسط پایگاه مقاومت منطقه یک شهرداری تبریز انجام پذیرفت:
توسط پایگاه مقاومت منطقه یک شهرداری تبریز انجام پذیرفت:

جرای فضاسازی سطح منطقه یک به مناسبت نیمۀ شعبان ولادت حضرت امام مهدی (عج) (به روایت تصویر)
يکشنبه هشتم تير 1399
تعداد بازدید: 8
دوشنبه دوازدهم اسفند 1398
تعداد بازدید: 18
دوشنبه دوازدهم اسفند 1398
تعداد بازدید: 10
دوشنبه دوازدهم اسفند 1398
تعداد بازدید: 13
شنبه دهم اسفند 1398
تعداد بازدید: 17
دیدار مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز و مسئول پایگاه امام علی (ع) با خانواده معزز شهیدان آذرآبادی حق

دیدار با خانواده معزز شهیدان آذرآبادی حق
دیدار مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز و مسئول پایگاه امام علی (ع) با خانواده معزز شهیدان آذرآبا ...

دیدار مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز و مسئول پایگاه امام علی (ع) با خانواده معزز شهیدان آذرآبادی حق
چهارشنبه هفتم اسفند 1398
تعداد بازدید: 12
آرشیو Print RSS