شهرداری منطقه 1
پنجشنبه بیست و ششم تير 1399
تعداد بازدید: 6
يکشنبه بیست و دوم تير 1399
تعداد بازدید: 8
يکشنبه هشتم تير 1399
تعداد بازدید: 9
توسط پایگاه مقاومت منطقه یک شهرداری تبریز انجام پذیرفت:

توسط پایگاه مقاومت منطقه یک شهرداری تبریز انجام پذیرفت:
توسط پایگاه مقاومت منطقه یک شهرداری تبریز انجام پذیرفت:

جرای فضاسازی سطح منطقه یک به مناسبت نیمۀ شعبان ولادت حضرت امام مهدی (عج) (به روایت تصویر)
يکشنبه هشتم تير 1399
تعداد بازدید: 7
دوشنبه دوازدهم اسفند 1398
تعداد بازدید: 15
دوشنبه دوازدهم اسفند 1398
تعداد بازدید: 9
دوشنبه دوازدهم اسفند 1398
تعداد بازدید: 11
شنبه دهم اسفند 1398
تعداد بازدید: 11
دیدار مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز و مسئول پایگاه امام علی (ع) با خانواده معزز شهیدان آذرآبادی حق

دیدار با خانواده معزز شهیدان آذرآبادی حق
دیدار مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز و مسئول پایگاه امام علی (ع) با خانواده معزز شهیدان آذرآبا ...

دیدار مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز و مسئول پایگاه امام علی (ع) با خانواده معزز شهیدان آذرآبادی حق
چهارشنبه هفتم اسفند 1398
تعداد بازدید: 10
پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1398
تعداد بازدید: 10
آرشیو Print RSS