شهرداری منطقه 1
دوشنبه سوم آذر 1399
تعداد بازدید: 11
دوشنبه سوم آذر 1399
تعداد بازدید: 8
فضاسازی سطح حوزه شهرداری منطقه یک به مناسبت هفته دفاع مقدس

فضاسازی سطح حوزه شهرداری منطقه یک به مناسبت هفته دفاع مقدس
فضاسازی سطح حوزه شهرداری منطقه یک به مناسبت هفته دفاع مقدس

فضاسازی سطح حوزه شهرداری منطقه یک به مناسبت هفته دفاع مقدس به همت پایگاه امام علی(ع) شهرداری منطقه یک تبریز
پنجشنبه هشتم آبان 1399
تعداد بازدید: 9
فضاسازی سطح حوزه شهرداری منطقه یک تبریز همزمان با فرا رسیدن ماه مــحرم

فضاسازی سطح حوزه شهرداری منطقه یک تبریز همزمان با فرا رسیدن ماه مــحرم
فضاسازی سطح حوزه شهرداری منطقه یک تبریز همزمان با فرا رسیدن ماه مــحرم

فضاسازی سطح حوزه شهرداری منطقه یک تبریز همزمان با فرا رسیدن ماه مــحرم به همت پایگاه امام علی (ع) شهرداری منطقه یک
پنجشنبه هشتم آبان 1399
تعداد بازدید: 4
پنجشنبه هشتم آبان 1399
تعداد بازدید: 3
دوشنبه بیست و هشتم مهر 1399
تعداد بازدید: 2
پنجشنبه بیست و ششم تير 1399
تعداد بازدید: 14
يکشنبه بیست و دوم تير 1399
تعداد بازدید: 18
يکشنبه هشتم تير 1399
تعداد بازدید: 16
توسط پایگاه مقاومت منطقه یک شهرداری تبریز انجام پذیرفت:

توسط پایگاه مقاومت منطقه یک شهرداری تبریز انجام پذیرفت:
توسط پایگاه مقاومت منطقه یک شهرداری تبریز انجام پذیرفت:

جرای فضاسازی سطح منطقه یک به مناسبت نیمۀ شعبان ولادت حضرت امام مهدی (عج) (به روایت تصویر)
يکشنبه هشتم تير 1399
تعداد بازدید: 9
آرشیو Print RSS