شهرداری منطقه 1
دوشنبه دوازدهم اسفند 1398
تعداد بازدید: 9
دوشنبه دوازدهم اسفند 1398
تعداد بازدید: 4
دوشنبه دوازدهم اسفند 1398
تعداد بازدید: 6
شنبه دهم اسفند 1398
تعداد بازدید: 8
دیدار مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز و مسئول پایگاه امام علی (ع) با خانواده معزز شهیدان آذرآبادی حق

دیدار با خانواده معزز شهیدان آذرآبادی حق
دیدار مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز و مسئول پایگاه امام علی (ع) با خانواده معزز شهیدان آذرآبا ...

دیدار مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز و مسئول پایگاه امام علی (ع) با خانواده معزز شهیدان آذرآبادی حق
چهارشنبه هفتم اسفند 1398
تعداد بازدید: 8
پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1398
تعداد بازدید: 4
چهارشنبه بیست و سوم بهمن 1398
تعداد بازدید: 8
پنجشنبه هفدهم بهمن 1398
تعداد بازدید: 9
سه شنبه دهم دي 1398
تعداد بازدید: 28
فضای سازی سطح منطقه بمناسبت هفته بسیج

فضای سازی سطح منطقه بمناسبت هفته بسیج
فضای سازی سطح منطقه بمناسبت هفته بسیج

به گزارش پایگاه مقاومت امام علی (ع) منطقه یک شهرداری تبریز
سه شنبه دوازدهم آذر 1398
تعداد بازدید: 16
آرشیو Print RSS