پایگاه شهید قلی‌نژاد پایانه‌های مسافربری
سه شنبه بیست و هفتم آذر 1397
تعداد بازدید: 46
حضور هیئت بازرسی بسیج حوزه یک شهید صدوقی شهرداری تبریز

حضور هیئت بازرسی بسیج حوزه یک شهید صدوقی شهرداری تبریز

در پایگاه شهید قلینژاد سازمان پایانه های مسافربری تبریز
سه شنبه بیست و هفتم آذر 1397
تعداد بازدید: 49
چهارشنبه بیست و یکم آذر 1397
تعداد بازدید: 41
کسب مقام اول دو ومیدانی مسابقات پیشکسوتان کشوری

کسب مقام اول دو ومیدانی مسابقات پیشکسوتان کشوری

توسط همکار عزیزمان جناب آقای علیرضا عباسی
شنبه بیست و یکم مهر 1397
تعداد بازدید: 33
دوشنبه نهم مهر 1397
تعداد بازدید: 40
آرشیو Print RSS