پایگاه شهید بینایی-سازمان آمار و فناوری اطلاعات
يکشنبه سوم بهمن 1400
تعداد بازدید: 1
13 آبان

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
13 آبان

حضور همکاران سازما در مراسم 13 آبان
پنجشنبه سیزدهم آبان 1400
تعداد بازدید: 9
عون ابن علی

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
عون ابن علی

حضور همکاران سازمان در عون ابن علی
شنبه دهم مهر 1400
تعداد بازدید: 6
همایش

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
همایش

حضور همکاران سازمان در همایش مبین
شنبه دهم مهر 1400
تعداد بازدید: 7
غبار روبی

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
غبار روبی

غبار روبی همکاران سازمان از مزار شهیدان
شنبه دهم مهر 1400
تعداد بازدید: 5
فضاسازی

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
فضاسازی

فضاسازی سازمان به مناسبت دفاع مقدس
شنبه دهم مهر 1400
تعداد بازدید: 4
يکشنبه دهم مرداد 1400
تعداد بازدید: 5
يکشنبه دهم مرداد 1400
تعداد بازدید: 4
يکشنبه بیستم تير 1400
تعداد بازدید: 4
انتخابات

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
انتخابات

همه در انتخابات شرکت می کنیم چون در مکتب حاج قاسم هر رای دهنده یک مدافع حرم است.
پنجشنبه بیست و هفتم خرداد 1400
تعداد بازدید: 4
آرشیو Print RSS