سازمان زیباسازی
کسب مقام سوم توسط تیم سازمان زیباسازی در مسابقات طناب کشی

کسب مقام سوم توسط تیم سازمان زیباسازی در مسابقات طناب کشی

تیم هشت نفره پایگاه مقاومت بسیج شهید فیضی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز با شرکت در مسابقات طناب کشی، به مقام سوم این مسابقات دست یافت.
شنبه چهاردهم مهر 1397
تعداد بازدید: 38
جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر پایگاه مقاومت بسیج شهید فیضی سازمان زیباسازی

با حضورمسوول شورای امر به معروف  سازمان بسیج شهرداری تبریز برگزارشد؛
جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر پایگاه مقاومت بسیج شهید فیضی سازمان زیباسازی

جلسه شورای امربه معروف ونهی از منکر پایگاه مقاومت بسیج شهیدفیضی سازمان زیباسازی با حضور مسوول شورای امر به معروف سازمان بسیج شهرداری تبریز در پایگاه شهید فیضی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برگزار شد.
پنجشنبه دوازدهم مهر 1397
تعداد بازدید: 47
حضور اعضای پایگاه مقاومت بسیج شهید فیضی در همایش بزرگ بسیجیان کشور

حضور اعضای پایگاه مقاومت بسیج شهید فیضی در همایش بزرگ بسیجیان کشور

اعضای پایگاه مقاومت بسیج شهید فیضی  سازمان زیباسازی شهرداری تبریز درهمایش بزرگ سراسری بسیجیان کشور شرکت کردند.
پنجشنبه دوازدهم مهر 1397
تعداد بازدید: 51
تقدیراز پرسنل ایثارگر سازمان زیباسازی شهرداری تبریز

به مناسبت هفته دفاع مقدس و با حضور مدیران سازمان زیباسازی صورت گرفت؛
تقدیراز پرسنل ایثارگر سازمان زیباسازی شهرداری تبریز

به مناسبت هفته دفاع مقدس و با حضور مدیران سازمان زیباسازی شهرداری تبریز، توسط پایگاه مقاومت بسیج شهید فیضی از پرسنل ایثارگر این سازمان تقدیر به عمل آمد.
چهارشنبه یازدهم مهر 1397
تعداد بازدید: 48
عملکرد شش ماهه پایگاه مقاومت شهید فیضی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز

توسط پایگاه مقاومت شهید فیضی ارائه شد؛
عملکرد شش ماهه پایگاه مقاومت شهید فیضی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز

پایگاه مقاومت شهید فیضی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز، آماری از عملکرد شش ماهه خود را ارائه نمود.
دوشنبه نهم مهر 1397
تعداد بازدید: 55
لیست عملکرد سه ماهه دوم سال 95 پایگاه مقاومت شهید فیضی

لیست عملکرد سه ماهه دوم سال 95 پایگاه مقاومت شهید فیضی

لیست عملکرد سه ماهه دوم سال 95 پایگاه مقاومت شهید فیضی
پنجشنبه بیست و هفتم آبان 1395
تعداد بازدید: 381
آرشیو Print RSS