سازمان زیباسازی
نظارت ستادی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز از پایگاه شهید فیضی سازمان زیباسازی در محل پایگاه شهید فیضی با حضور شورای حوزه و شورای پایگاه انجام شد

نظارت ستادی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز از پایگاه شهید فیضی سازمان زیباسازی
نظارت ستادی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز از پایگاه شهید فیضی سازمان زیباسازی در محل پای ...

نظارت ستادی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز از پایگاه شهید فیضی سازمان زیباسازی در محل پایگاه شهید فیضی با حضور شورای حوزه و شورای پایگاه انجام شد
چهارشنبه بیست و یکم آذر 1397
تعداد بازدید: 25
جلسه ماهانه شورای امر به معروف پایگاه شهید فیضی زیباسازی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز با حضور حاج آقا آسمانی مسول امر به معروف و نهی از منکر سازمان بسیج شهرداری تبریز

جلسه ماهانه شورای امر به معروف پایگاه شهید فیضی زیباسازی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز با حضور حاج آقا آسمانی مسول امر به معروف و نهی از منکر سازمان بسیج شهرداری تبریز
جلسه ماهانه شورای امر به معروف پایگاه شهید فیضی زیباسازی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز ب ...

جلسه ماهانه شورای امر به معروف پایگاه شهید فیضی زیباسازی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز با حضور حاج آقا آسمانی مسول امر به معروف و نهی از منکر سازمان بسیج شهرداری تبریز در محل پایگاه شهید فیضی زیباسازی برگزار گردید
چهارشنبه بیست و یکم آذر 1397
تعداد بازدید: 16
جلسه روشنگری سیاسی توسط هادی سیاسی سپاه عاشورا سرهنگ حاج احمد قبایی در پایگاه شهید فیضی سازمان زیباسازی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج  شهرداری تبریز

جلسه روشنگری سیاسی توسط هادی سیاسی سپاه عاشورا سرهنگ حاج احمد قبایی در پایگاه شهید فیضی سازمان زیباسازی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز
جلسه روشنگری سیاسی توسط هادی سیاسی سپاه عاشورا سرهنگ حاج احمد قبایی در پایگاه شهید فیضی سازمان زیباس ...

جلسه روشنگری سیاسی توسط هادی سیاسی سپاه عاشورا سرهنگ حاج احمد قبایی در پایگاه شهید فیضی سازمان زیباسازی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز برگزار گردید که در این جلسه هادی سیاسی محترم به روشنگری مسایل سیاسی صدر اسلام و مسایل روز جهانی پرداخت
سه شنبه بیستم آذر 1397
تعداد بازدید: 34
به مناسبت هفته بسیج

برگزاری مسابقات تیراندازی پایگاه شهید فیضی
به مناسبت هفته بسیج

مسابقات تیراندازی به مناسبت بزرگداشت هفته بسیج به میزبانی پایگاه شهید فیضی سازمان زیباسازی برگزار گردید.
سه شنبه ششم آذر 1397
تعداد بازدید: 9
به مناسبت هفته بسیج 1397

حضور اعضای پایگاه شهید فیضی حوزه یک همایش عظیم بسیجیان در مصلی اعظم امام خمینی(ره) تبریز
به مناسبت هفته بسیج 1397

حضور پرشور اعضای شورا و بسیجیان پایگاه شهید فیضید حوزه یک شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری در همایش عظیم بسیجیان که در مصلی اعظم امام خمینی(ره) تبریز به مناسبت هفته بسیج برگزار گردید.
سه شنبه ششم آذر 1397
تعداد بازدید: 7
برگزاری مسابقه تیراندازی خواهران در سطح بسیجیان شهرداری تبریز توسط پایگاه شهید فیضی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز به مناسبت گرامی داشت  هفته بسیج انجام گردید

برگزاری مسابقه تیراندازی خواهران پایگاه شهید فیضی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج
برگزاری مسابقه تیراندازی خواهران در سطح بسیجیان شهرداری تبریز توسط پایگاه شهید فیضی حوزه شهید صدوقی ...

برگزاری مسابقه تیراندازی خواهران در سطح بسیجیان شهرداری تبریز توسط پایگاه شهید فیضی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج انجام گردید
شنبه سوم آذر 1397
تعداد بازدید: 9
شنبه سوم آذر 1397
تعداد بازدید: 8
چهارشنبه سی ام آبان 1397
تعداد بازدید: 10
حضور مسول و بازرسی پایگاه شهید فیضی سازمان زیباسازی حوزه شهید صدوقی سازمان شهرداری تبریز در مراسم بزرگداشت سالگرد شهدای جبهه مقاومت اسلامی مدافعین حرم آل الله در مسجد دانشگاه تبریز

حضور مسول و بازرسی پایگاه شهید فیضی سازمان زیباسازی حوزه شهید صدوقی سازمان شهرداری تبریز در مراسم بزرگداشت سالگرد شهدای جبهه مقاومت اسلامی مدافعین حرم آل الله در مسجد دانشگاه تبریز
حضور مسول و بازرسی پایگاه شهید فیضی سازمان زیباسازی حوزه شهید صدوقی سازمان شهرداری تبریز در مراسم بز ...

حضور مسول و بازرسی پایگاه شهید فیضی سازمان زیباسازی حوزه شهید صدوقی سازمان شهرداری تبریز در مراسم بزرگداشت سالگرد شهدای جبهه مقاومت اسلامی مدافعین حرم آل الله در مسجد دانشگاه تبریز
شنبه بیست و ششم آبان 1397
تعداد بازدید: 12
سه شنبه بیست و دوم آبان 1397
تعداد بازدید: 13
آرشیو Print RSS