شهرداری منطقه 5
چهارشنبه دوم بهمن 1398
تعداد بازدید: 2
دوشنبه سی ام دي 1398
تعداد بازدید: 1
پنجشنبه نوزدهم دي 1398
تعداد بازدید: 5
يکشنبه پانزدهم دي 1398
تعداد بازدید: 7
دوشنبه نهم دي 1398
تعداد بازدید: 5
مسابقات فوتسال جام فجر در شهرداری منطقه پنج شروع شد

با برگزاری مراسم قرعه کشی
مسابقات فوتسال جام فجر در شهرداری منطقه پنج شروع شد

با برگزاری مراسم قرعه کشی ؛ مسابقات فوتسال جام فجر با شرکت 11 تیم از واحدهای مختلف شهرداری منطقه پنج برگزار می شود.
دوشنبه هیجدهم آذر 1398
تعداد بازدید: 7
شنبه دوم آذر 1398
تعداد بازدید: 21
چهارشنبه بیست و نهم آبان 1398
تعداد بازدید: 15
دوشنبه سیزدهم آبان 1398
تعداد بازدید: 18
دوشنبه سیزدهم آبان 1398
تعداد بازدید: 10
آرشیو Print RSS