منوی اصلی
 
تاریخ : پنجشنبه 1 اسفند 1398     |     کد : 6594

سوالات مرحله ششم و هفتم آموزشی دوره الزامات اقتصاد مقاومتی( اجرایی نمودن بیانیه گام دوم انقلاب ) مختص شرکت کنندگان ۲۳ و ۲۹ بهمن سازمان قطار شهری