منوی اصلی
 
تاریخ : پنجشنبه 19 دي 1398     |     کد : 6455

توسط کارکنان و بسیجیان شهرداری منطقه 9 تبریز صورت گرفت؛

امضاء طومار انزجار از اقدام تروریستی دولت آمریکا و اسرائیل منحوس

کارکنان و بسیجیان شهرداری منطقه 9 تبریز با امضاء طوماری انزجار خود را از اقدام تروریسم دولتی آمریکا و اسرائیل منحوس در به شهادت رساندن سردار بزرگ و رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش اعلام نمودند