منوی اصلی
 
تاریخ : سه شنبه 26 آذر 1398     |     کد : 6354

به منظور افزایش تعاملات و پیشبرد امور پایگاه مقاومت صورت پذیرفت:

برگزاری جلسه بازرسی در پایگاه مقاومت ثامن الائمه شهرداری منطقه 8

در جلسه ای که با حضور معاون مالی و اقتصادی منطقه هشت، جانشین فرمانده مقاومت حوزه یک و فرمانده و اعضا شورای پایگاه مقاومت منطقه8 برگزار شد، ماموریت های حوزه های مختلف بسیج پایگاه منطقه تبیین شد.


     در این جلسه فرمانده پایگاه مقاومت منطقه هشت، با تشریح مزایای حضور مثبت بسیجیان در عرصه های مختلف ، طی سخنانی ورود بسیجیان را به حوزه فعالیت های اجرایی منطقه خواستار شد و بر اقدامات تاثیر گذار و مفید از سوی بسیج منطقه هشت تاکید کرد.

وی در رابطه با ماموریت های حوزه های مختلف پایگاه و نظارت و رشد و تعالی مباحث آنها، خواستار برگزاری برنامه های پربار برای مناسبتهای ملی و مذهبی مختلف از جمله 9 دی شدند.

حاج کریم عباسی در پایان با اشاره به اقدامات و عملکرد پایگاه مقاومت ثامن الائمه منطقه هشت، برنامه های اجرا شده این واحد را برشمرده و این واحد را جزو فعالترین پایگاه های مقاومت شهرداری تبریز خواندند.
 

پایگاه مقاومت ثامن الائمه شهرداری فرهنگی تاریخی منطقه هشت