منوی اصلی
 
تاریخ : شنبه 6 مهر 1398     |     کد : 6044

پایگاه مقاومت ثامن الائمه شهرداری فرهنگی تاریخی منطقه هشت

به منظور افزایش تعاملات و پیشبرد امور پایگاه مقاومت صورت پذیرفت:

برگزاری جلسه هم اندیشی شورای پایگاه مقاومت منطقه 8در جلسه ای که با حضور حاج کریم عباسی فرمانده پایگاه مقاومت شهرداری منطقه هشت، آقای رضا کیانی مدیر حراست شهرداری منطقه هشت و اعضا شورای بسیج منطقه، ماموریت های حوزه های مختلف بسیج پایگاه منطقه تبیین شد.
در این جلسه که مدیر حراست منطقه هشت و اعضا شورای مرکزی پایگاه بسیج منطقه حضور داشتند، حاج آقا عباسی با تشریح مزایای حضور مثبت بسیجیان در عرصه های مختلف ، طی سخنانی ورود بسیجیان را به حوزه فعالیت های اجرایی منطقه خواستار شد و بر اقدامات تاثیر گذار و مفید از سوی بسیج منطقه هشت تاکید کرد.
فرمانده پایگاه مقاومت بسیج منطقه در رابطه با ماموریت های حوزه های مختلف پایگاه و نظارت و رشد و تعالی مباحث آنها، آموزش و تائید مربیان و همچنین نظارت بر مباحث اخلاقی بسیجیان سخنانی ایراد کرد.
وی در بخش دیگری از این نشست با تشریح وظایف محوله حوزه مقاومت بسیج شهرداری منطقه هشت، بر فضاسازی نواحی به منظور حضور فعال در مناسبتهای اجتماعی و فرهنگی منطقه اشاره کرد .


پایگاه مقاومت ثامن الائمه شهرداری فرهنگی تاریخی منطقه هشت