منوی اصلی
 
زیر گروه ها
بازدید دوره ایی
22 بهمن
روز بسيج
مراسم وداع با فرزندان روح ا...
تصاویر 12 فروردین 1393
تودیع و معارفه
شبهای قدر
جلسه حوزه مقاومت با معاونت فرهنگی
جلسه شورای عالی قشر کارمندی
راهپیمایی روز قدس
دومین نشست سرگروه های صالحین
نشست شورای فرهنگی حوزه 4 بسیج کارمندی
جلسه هفته نکوداشت تبریز
جلسه ماهیانه شورای حوزه
کمیته کاروان راهیان نور مناطق غرب و شمالغرب
دومین جلسه ماهیانه شورای حوزه در مرداد ماه
نشست فرماندهان پایگاههای تابعه مناطق ده گانه با حض
نشست کارکنان قطار شهری با حضور فرمانده حوزه 4 بسیج
جلسه هفته نکوداشت تبریز
فضا سازی سطح شهربا موضوع آسیب شناسی ماهواره
1از7‏