ورزش
شنبه سیزدهم مرداد 1397
تعداد بازدید: 5
مراسم قرائت زیارت عاشورا در سازمان ورزش شهرداری تبریز برگزار شد

مراسم قرائت زیارت عاشورا در سازمان ورزش شهرداری تبریز برگزار شد
مراسم قرائت زیارت عاشورا در سازمان ورزش شهرداری تبریز برگزار شد

مراسم قرائت زیارت عاشورا با حضور پرشور مدیران و کارکنان بسیجی سازمان ورزش شهرداری تبریز برگزار شد.
شنبه سیزدهم مرداد 1397
تعداد بازدید: 5
برگزاری همایش بصیرت خانواده در تالار سازمان ورزش

همایش بصیرت خانواده
برگزاری همایش بصیرت خانواده در تالار سازمان ورزش

برگزاری همایش بصیرت خانواده در تالار سازمان ورزش
چهارشنبه دهم مرداد 1397
تعداد بازدید: 6
دوشنبه هشتم مرداد 1397
تعداد بازدید: 6
يکشنبه هفتم مرداد 1397
تعداد بازدید: 7
زیارت عاشورا در نمازخانه سازمان ورزش

زیارت عاشورا در نمازخانه سازمان ورزش
زیارت عاشورا در نمازخانه سازمان ورزش

برگزاری زیارت عاشورا در نمازخانه سازمان ورزش پنجشنبه های هر هفته
شنبه سی ام تير 1397
تعداد بازدید: 8
برگزاری زیارت عاشورا هر هفته پنجشنبه در نمازخانه سازمان ورزش

زیارت عاشورا
برگزاری زیارت عاشورا هر هفته پنجشنبه در نمازخانه سازمان ورزش

برگزاری زیارت عاشورا هر هفته پنجشنبه در نمازخانه سازمان ورزش
شنبه شانزدهم تير 1397
تعداد بازدید: 20
چهارشنبه ششم تير 1397
تعداد بازدید: 13
برگزاری زیارت عاشورا در نمازخانه سازمان ورزش

زیارت عاشورا
برگزاری زیارت عاشورا در نمازخانه سازمان ورزش

برگزاری زیارت عاشورا در نمازخانه سازمان ورزش
شنبه دوم تير 1397
تعداد بازدید: 11
فرمانده پایگاه و مدیر عامل سازمان فرا رسیدن عید سعید فطر را تیریک گفتند

تبریک حلول ماه شوال
فرمانده پایگاه و مدیر عامل سازمان فرا رسیدن عید سعید فطر را تیریک گفتند

فرمانده پایگاه و مدیر عامل سازمان فرا رسیدن عید سعید فطر را تیریک گفتند
جمعه بیست و پنجم خرداد 1397
تعداد بازدید: 13
آرشیو