خدمات موتوری
 یوسف ابراهیمیان بعنوان سرپرست پایگاه مقاومت مالک اشتر سازمان موتوری منصوب شد

مراسم تودیع و معارفه فرمانده پایگاه مقاومت مالک اشتر سازمان خدمات موتوری شهرداری برگزار شد
یوسف ابراهیمیان بعنوان سرپرست پایگاه مقاومت مالک اشتر سازمان موتوری منصوب شد

با حضور فرماندهی و شوراهای حوزه 2 بسیج شهید یدالله علمی سازمان بسیج شهرداری تبریز ، یوسف ابراهیمیان بعنوان سرپرست پایگاه مقاومت مالک اشتر سازمان خدمات موتوری شهرداری تبریز منصوب شد
پنجشنبه سی و یکم خرداد 1397
تعداد بازدید: 1
آرشیو