شهرداری منطقه 3
شنبه بیستم مرداد 1397
تعداد بازدید: 5
شنبه بیستم مرداد 1397
تعداد بازدید: 7

توسط بسیجیان پایگاه مقاومت شهرداری منطقه 3 در کوه عون بن علی برگزار شد؛ کوهپیمایی و تجدید پیمان با شهدای گمنام

بسیجیان پایگاه مقاومت امام حسین شهرداری منطقه 3 به همراه سایر بسیجیان تابعه حوزه یک شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز جهت ارتقاء آمادگی جسمانی ، افزایش نشاط ، آرامش روح و سلامت جسمانی در همایش کوهپیمایی عون بن علی شرکت کرده و با شهدای گمنام تجدید پیمان کردند
پنجشنبه یازدهم مرداد 1397
تعداد بازدید: 11

توسط بسیجیان پایگاه مقاومت شهرداری منطقه 3 در کوه عون بن علی برگزار شد؛ کوهپیمایی و تجدید پیمان با شهدای گمنام

بسیجیان پایگاه مقاومت امام حسین شهرداری منطقه 3 به همراه سایر بسیجیان تابعه حوزه یک شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز جهت ارتقاء آمادگی جسمانی ، افزایش نشاط ، آرامش روح و سلامت جسمانی در همایش کوهپیمایی عون بن علی شرکت کرده و با شهدای گمنام تجدید پیمان کردند
پنجشنبه یازدهم مرداد 1397
تعداد بازدید: 8
سه شنبه بیست و ششم تير 1397
تعداد بازدید: 15
دوشنبه بیست و پنجم تير 1397
تعداد بازدید: 21
يکشنبه بیست و هفتم خرداد 1397
تعداد بازدید: 26
سه شنبه بیست و دوم خرداد 1397
تعداد بازدید: 34
شنبه نوزدهم خرداد 1397
تعداد بازدید: 32
شنبه نوزدهم خرداد 1397
تعداد بازدید: 30
آرشیو