• محرم
  • محرم
  • محرم
  • بسیج
  • بسیج
  • بسیج
 
 پیام رهبری

 
 
 

 
 
  مسیر یاب تبریز

 
 آخرین اخبار
سه شنبه بیست و هفتم شهريور 1397
يکشنبه بیست و پنجم شهريور 1397
مراسم استقبال از 9 شهید گمنام دوران دفاع مقدس

مراسم استقبال از 9 شهید گمنام دوران دفاع مقدس

فرودگاه بین المللی شهید مدنی(ره) تبریز
يکشنبه بیست و پنجم شهريور 1397
يکشنبه بیست و پنجم شهريور 1397
يکشنبه بیست و پنجم شهريور 1397
پنجشنبه بیست و دوم شهريور 1397
پنجشنبه بیست و دوم شهريور 1397
پنجشنبه بیست و دوم شهريور 1397
سه شنبه بیستم شهريور 1397
دوشنبه نوزدهم شهريور 1397
دوشنبه نوزدهم شهريور 1397
اعطای احکام مسئولیتی اعضای پایگاه مقاومت شهید حیدرنیا

اعطای احکام مسئولیتی اعضای پایگاه مقاومت شهید حیدرنیا

مدیرعامل سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز با اعضای شورای پایگاه مقاومت شهید حیدرنیا دیدار و احکام مسئولیتی اعضای این پایگاه را اعطا کرد
يکشنبه هیجدهم شهريور 1397
شنبه هفدهم شهريور 1397
پنجشنبه پانزدهم شهريور 1397
آرشیو
 
 

 
 
 
 نظر سنجی
عملکرد سازمان را چگونه ارزیابی می کنید؟